مطالب منتشر شده در دسته ی "طرح های پژوهشی"

ارسال طرح پژوهشی

لطفا جهت ارسال طرح هاي پژوهشي خود به لينك زير مراجعه نماييد: http://ris.shmu.ac.ir

ادامه مطلب »

نحوه درج افیلیشن

نحوه درج افيليشن مركز تحقيقات مؤلفه های اجتماعی تعیین کننده سلامت به صورت زير مي باشد: مركز تحقيقات مؤلفه های اجتماعی تعیین کننده سلامت،دانشگاه علوم پزشكي شاهرود،شاهرود،ايران Social Determinants of Health Research Center Shahroud University of Medical Sciences, Shahroud, Iran.

ادامه مطلب »

طرح های پژوهشی مرکز

ادامه مطلب »